skip to content

Jun.-Prof. Dr. Anne Burkard

Professor for Teaching Philosophy

Frau Professor Burkard ist zum Wintersemester 2019/20 an die Universität Göttingen gewechselt.